Seamus Ó Cobhthaigh

SeamusOCobhthaigh

Saolaíodh Seamus Ó Cofú i mí na Féile Bríde, 1920. Thógadh é i Ré na dTeampán, Sliabh gCua mar a chuala sé mórchuid amhrán ag fás aníos do. Bhí ana-cháil ar a athair, Donnchadh, mar amhránaí agus ba mhinic lucht bailithe ceoil agus amhrán ar chuairt sa tigh acu. Deir Seamus gur óna athair agus ón bhfile clúiteach Pádraig Ó Milléadha (feic m.sh Na Tinncéirí sa chnuasach seo) a fhoghlaim sé mórcuid dá stór féin amhrán. Tá Seamus ag maireachtaint sa Sean Phobal le fada an lá anois agus amhránaí den chéad scoth isea é.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>