Tadhg Cundún

Tadhg Cundun

Tadhg Cundun

Rugadh Tadhg Cundún sa bhliain 1910 agus bhí cónaí air sa Maoilinn, i mBarra na Stuac sa Sean Phobal. Ard scéalaí, amhránaí agus seanchaí ba ea é. Tá scéal dá chuid, Scéal na Muice i bhfíor thosach an chéad eagráin d’irisleabhar Ghaeltacht na nDéise, An Linn Bhuí. Tá amhrán amháin uaidh sa chnuasach seo, Fiach na Claise Muaire (feic eagrán a 10 de An Linn Bhuí, lch. 7). Fuair sé bás Deireadh Fómhair na bliana 1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and how to buy viagra attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>