An londubh ’s an chéirseach (Leagan 2)

Tá an londubh ’s an chéirseach is an fhuiseoigín le chéile
Is an smóilín binn bréagach ina ndiaidh ins gach ard.
An chuach i measc an mhéid sin ag seinm dánta is dréachta
Do chúl trom tais na bpéarla is dóm chéad míle grá.

Dá mbeinnse im’ smóilín do leanfainn tríd an móin í
Mar is ise bláth na hóige do thógfadh suas mo chroí.
Ó do bheinnse ’seinm ceoil di ó mhaidin go tráthnóna
Le ceileabhar binn dá cealagadh is le mórdháil dá gnaoi.

Is trua gan mé is mo shiuirín is barr mo láimhe dlúth léi
Go seinnfinn di go súgach ar chiúilchruit go sámh.
A laoi nárbh aoibhinn domhsa dá bhfaighinnse cead ’bheith ag siúl léi
Is a rún mo chroí bí ag súil liom le h-éirí don lá.

Feic Ní Annagáin, generic viagra online order M. & de Clanndiolúin, S. Londubh an Chairn, Oxford University Press, Londain; 1927

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and viagra prices attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>